Autisme. Hvad nu ?

Valg:

Der findes 3 veje som man kan vælge.

1. Integration. Her tilstræbes det at tilpasse barnet til det almene miljø. Her ændres ikke på det almene miljø.

2. Inklusion. Her tilstræbes det at rumme barnet i det almene miljø. Her foregår en grad af tilpasning af det almene miljø.

3. Specialmiljø. Her tilstræbes det at tilpasse omgivelserne til barnets handicap. Her er der stor risiko for at barnet distancerer sig fra det almene miljø.

Mit bedste råd til alle forældre som skal vælge vejen frem for deres barn, er for alt i verden ikke at træffe beslutninger om metode ud fra f.eks denne her webside eller nogen som helst anden webside.

Jeg kan desværre på ingen måde anbefale Jer at lytte til "det etablerede system" da det i vores tilfælde har udvist en total mangel på kompetence og indsigt.

Tag selv ud og se hvordan alle de forskellige metoder praktiseres i virkeligheden før i træffer Jeres valg.
Søg bredt og lad ikke andres negative kommentarer påvirke Jeres valg.
99% af negative kommentarer bunder i uvidenhed og fordomme.
Enkelte special børnehaver/skoler vil tillader ikke forældrebesøg. Glem disse og forlang omfattende studiebesøg hvor I ikke blot bliver spist af med et foredrag, men hvor I frit kan bevæge Jer rundt og observere og snakke med de medarbejdere som er i den daglige kontakt med børnene.

I er Jeres barns eneste ambassadører.
Der er ingen andre i verden der er i stand til at træffe den optimale beslutning for Jeres barn.
Stol ikke på andre end Jeres egen sunde dømmekraft.
Når I, i jeres søgen, støder på den behandling der passer til Jeres barn/situation, så er I ikke i tvivl.
Når I skal kæmpe for at Jeres barn skal have denne behandling så kræver det viljestyrke.
Accepter ikke et afslag og stå fast på Jeres beslutning.

Jeres beslutning vil have en altafgørende betydning for Jer og Jeres barn fremtid.