Autisme. Hvad nu ?

Hvad nu?

Har dit barn lige fået en autisme diagnose så er vores råd til dig at du selv tager kontrollen over situationen.
Velmenene "fagfolk" mener at vide hvad det rigtige er for Jer og Jeres barn og har oftest en stor modvilje mod de behandlingsmetoder som de ikke selv repræsenterer.
Her er det vigtigt at man som forældre selv søger bredt.
Opsøg alle tilgængelige metoder og se med egne øjne disse metoder praktiseret.
På nær nogle få specialinstutioner (som selvfølgelig straks blev diskvalificeret) har vi mødt en stor velvilje for at kunne komme på studiebesøg, se metoden praktiseret og snakke med de personer som er i direkte kontakt med børnene.
Accepter aldrig at blive dikteret en metode eller en institution. Når I har fundet den rigtige metode/sted for Jeres barn så insister på at dette er metoden som I vil gøre brug af.
Står I med et barn med en "tung" diagnose f.eks uden sprog og eller retardering og I ønsker integration eller inklusion så er det vigtigt at forstå at et sådant forløb kun vil lykkes hvis det bliver styret og drevet af forældrene selv.
Det vil kræve et fasttømret team af forældre, støttepædagog samt en erfaren supervisor til at (måske) lykkes at integrere eller inkludere barnet succesfuld i det almene miljø. 
Ønsker du en succesfuld integration eller inklusion for dit barn så sørg for at have de fornødne kompetencer i teamet omkring barnet.
Støttepædagogen må nøje observere barnet og registrer de årsager der ligger til grundlag for eventuelle problemer. Sammen med supervisoren og støttepædagogen løser du således problemerne efterhånden som de opstår.
Lad være med at forsøge at bede omgivelserne om at tilpasse sig dit barn. Lad læreren undervise klassen som normalt og uden hensynstagning til dit barn. 
Du og dit team skal give dit barn kompetencer til at kunne afkode det almene miljø og at kunne begå sig i det og undervejs at være i stand til at give barnet den støtte det må have brug for.
Det er teamet der er begrænsningen i forløbet. Det bliver ikke bedre end teamets formåen.
Løber man ind i uoverskuelige problemer så søg inspiration hos andre vellykkede integration/inklusionsforløb.