Autisme. Hvad nu ?

Hvad er Autisme? Autisme er for os kun en fællesbetegnelse for et bredt spektrum af symptomer som kræver en individuelt tilpasset behandling.

At et individ har disse symptomer kan skyldes mange vidt forskellig artede årsager. Det er derfor med stor beklagelse at vi ser at man indenfor det etablerede Danske behandlingssystem tilsyneladende slet ikke følger med i den globale udvikling og ofte blot stempler individet som autist og kun er i besiddelse af en behandling, nemlig anbringelse på en specialinstitution uden tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at forbedre individets funktionsniveau eller en hovedløs inklusion uden at de fornødne ressourcer eller kompetence er til stede.